ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ความรู้เชิงประยุกต์

5,339 View

หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.1
บทที่ 1 ทำความรู้จักภาพรวมการใช้งานโซลาร์เซลล์หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.2
บทที่ 2 โซลาร์เซลล์ โซลาร์ศาตร์  หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.3
บทที่ 3 แผงศาสตร์


หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.4
บทที่ 4 วิชาโซลาร์ชาร์จคอนโทรลเลอร์


หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.5
บทที่ 5 วิชาแบตเตอรี่ 


หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.6
บทที่ 6 วิชาอินเวอร์เตอร์   


หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.7
บทที่ 7 วิชาสายไฟ
สายไฟมีความแตกต่างกันทั้งด้านประเภทและชนิดของการใช้งาน


หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.8
บทที่ 8 วิชาโหลด
ตัวกินไฟ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีทั้งแบบใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.9
บทที่ 9 ประเมินการใช้ไฟฟ้า วางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์
หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.10
บทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์จากโซลาร์เซลล์หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์ สำนักช่วยอารีย์ Ep.11
บทที่ 11 บูรณาการ 1 ครัวเรือน 5 โรงCLIP > บันทึก LIVE  การอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 1 หลักสูตรเถ้าแก่ใหญ่ SOLAR CELL
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5-6 ตุลาคม 2562
 

 
รับชมทุกคลิป ผ่านทางยูทูป คนบันดาลไฟ คลิกเลย 
[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1
ตอนที่ 1 : https://youtu.be/9zdYzlL_Orw
ตอนที่ 2 : https://youtu.be/Rbj5UdMKGiI
ตอนที่ 3 : https://youtu.be/fl-qBhTf8cw
ตอนที่ 4 : https://youtu.be/wX-A_R4LbAc
ตอนที่ 5 : https://youtu.be/9JSEre5iDyU
ตอนที่ 6 : https://youtu.be/xuch_wb4oVI
ตอนที่ 7 : https://youtu.be/FYnQKO1hOlQ
ตอนที่ 8 : https://youtu.be/d2HbF6JHtDo
ตอนที่ 9 : https://youtu.be/yrixJJax1HU
ตอนที่ 10 : https://youtu.be/lbpkv1wlewY
ตอนที่ 11 : https://youtu.be/qL3oHGM04JY
ตอนที่ 12 : https://youtu.be/Bjslmo26O6I

CLIP > [Solar-Trick] เกร็ดความรู้เล็กๆ จาก ดร. สมพร ช่วยอารีย์ | คนบันดาลไฟ

5,339 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

ดูรายละเอียด

ความรู้พึ่งพาตนเอง

สำหรับกลุ่มผู้สนใจ มีพื้นฐาน อยากมีความรู้เพิ่มเติม ที่สามารถพึ่งพาตนเอง

ดูรายละเอียด