ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ความรู้เชิงประยุกต์

858 View

CLIP 2 > บันทึก LIVE  การอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 1 หลักสูตรเถ้าแก่ใหญ่ SOLAR CELL
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5-6 ตุลาคม 2562
 

 
รับชมทุกคลิป ผ่านทางยูทูป คนบันดาลไฟ คลิกเลย 
[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1
ตอนที่ 1 : https://youtu.be/9zdYzlL_Orw
ตอนที่ 2 : https://youtu.be/Rbj5UdMKGiI
ตอนที่ 3 : https://youtu.be/fl-qBhTf8cw
ตอนที่ 4 : https://youtu.be/wX-A_R4LbAc
ตอนที่ 5 : https://youtu.be/9JSEre5iDyU
ตอนที่ 6 : https://youtu.be/xuch_wb4oVI
ตอนที่ 7 : https://youtu.be/FYnQKO1hOlQ
ตอนที่ 8 : https://youtu.be/d2HbF6JHtDo
ตอนที่ 9 : https://youtu.be/yrixJJax1HU
ตอนที่ 10 : https://youtu.be/lbpkv1wlewY
ตอนที่ 11 : https://youtu.be/qL3oHGM04JY
ตอนที่ 12 : https://youtu.be/Bjslmo26O6I

CLIP 1 > [Solar-Trick] เกร็ดความรู้เล็กๆ จาก ดร. สมพร ช่วยอารีย์ | คนบันดาลไฟ

858 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

ดูรายละเอียด

ความรู้พึ่งพาตนเอง

สำหรับกลุ่มผู้สนใจ มีพื้นฐาน อยากมีความรู้เพิ่มเติม ที่สามารถพึ่งพาตนเอง

ดูรายละเอียด