ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ความรู้พึ่งพาตนเอง

5,578 View

Ep.6 เครื่องมือในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดย วีรชัย อินทราช Ep.5 อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดย วีรชัย อินทราช 
[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.4 การออกแบบทางไฟฟ้าโดย วีรชัย อินทราช ภาคใต้โซลาร์เซลล์


[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.3 การสำรวจพื้นที่ก่อนติดตั้ง วีรชัย อินทราช ภาคใต้โซลาร์เซลล์


[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.2 เครื่องมือการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าก่อนติดตั้ง โดย วีรชัย อินทราช


[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.1 โซลาร์เซลล์ระบบ On gridโดย วีรชัย อินทราช ภาคใต้โซลาร์เซลล์

 

[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.7 

โซลาร์เซลล์ชุดเข็นนอนนาสำหรับการเริ่มต้นใช้งานโซลาร์เซลล์ สำนักศรีแสงธรรม
[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.6 

การต่อระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กับปั๊มน้ำ สำนักศรีแสงธรรม
[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.5 

การต่อวงจรขนาน และวงจรอนุกรม สำนักศรีแสงธรรม

[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.4 

 อุปกรณ์ที่จำเป็นและข้อมูลที่ควรรู้ สำนักศรีแสงธรรม[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.3 

การทำงานของโซลาร์เซลล์ แบบออฟกริด สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า ตอน การทำงานของโซลาร์เซลล์ แบบออฟกริด หลักสูตร โซลาร์ศาสตร์ สำนักศรีแสงธรรม โดย พระครูปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.2 

แบบจำลองระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า ตอน แบบจำลองระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ หลักสูตร โซลาร์ศาสตร์ สำนักศรีแสงธรรม โดย พระครูปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม

 

[มหา'ลัยไฟจากฟ้า] Ep.1 ระบบโซลาร์เซลล์ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า “วิชาโซลาร์ศาสตร์” สำนักศรีแสงธรรม ดำเนินการสอนโดย พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมCLIP 10 > [Live Special] ครูชัย ศรีสูงเนิน | คนบันดาลไฟ
พูดคุยกับครูชัย ศรีสูงเนิน กับแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบฟูกูโอกะ โดยใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


CLIP 9 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.9
สาธิตการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
CLIP 8 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.8
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ FULL HDVCCLIP 7 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.7
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ MINI HDVCCLIP 6 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.6
การสาธิตประกอบชุดกินแดดแบบผสม Off Grid 24/220
CLIP 5 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.5
การสาธิตประกอบชุดกินแดดขนาดเล็ก Off Grid 12V
CLIP 4 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.4
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า อนุกรม ขนาน ผสมCLIP 3 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.3
ความสัมพันธ์ระหว่าง วัตต์ โวลท์ แอมป์ (สูตรการคำนวณ)CLIP 2 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.2 
ชนิดของแรงดันและกระแสไฟCLIP 1 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.1 
แนะนำอุปกรณ์สำหรับต่อประกอบชุดโซลาร์เซลล์

5,578 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ความรู้เชิงประยุกต์

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ ดัดแปลง สร้างนวัตกรรมและประกอบอาชีพ

ดูรายละเอียด

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

ดูรายละเอียด