ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ความรู้พึ่งพาตนเอง

2,105 View

CLIP 9 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.9
สาธิตการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
CLIP 8 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.8
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ FULL HDVCCLIP 7 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.7
การสาธิตประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ MINI HDVCCLIP 6 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.6
การสาธิตประกอบชุดกินแดดแบบผสม Off Grid 24/220
CLIP 5 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.5
การสาธิตประกอบชุดกินแดดขนาดเล็ก Off Grid 12V
CLIP 4 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.4
วงจรไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า อนุกรม ขนาน ผสมCLIP 3 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.3
ความสัมพันธ์ระหว่าง วัตต์ โวลท์ แอมป์ (สูตรการคำนวณ)CLIP 2 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.2 
ชนิดของแรงดันและกระแสไฟCLIP 1 > [มหา'ลัยไฟจากฟ้า] หลักสูตร น้ำไหล ไฟสว่าง byช่างดำอินดี้ Ep.1 
แนะนำอุปกรณ์สำหรับต่อประกอบชุดโซลาร์เซลล์

2,105 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

สำหรับผู้ที่เริ่มสนใจ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน

ดูรายละเอียด

ความรู้เชิงประยุกต์

สำหรับกลุ่มผู้ที่จะนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ ดัดแปลง สร้างนวัตกรรมและประกอบอาชีพ

ดูรายละเอียด