ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

102 View

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

ทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ


⚡️ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจม์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการคนบันดาลไฟ
และ ผู้ร่วมทริปกว่า 50 ท่านร่วมทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของพลังงานสะอาดบนพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งเชิญชวนเหล่าผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

 

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม