ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 29 / 28 - 29 มี.ค.63

262 View

ครั้งที่ 29 : คุณอดิศักดิ์ เลิศปัญญา ศูนย์ NINE SOLAR POWER จ.สุพรรณบุรี หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 28 - 29 มี.ค.63 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม