ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 32 / 25 - 26 เม.ย.63

391 View

ครั้งที่ 32 คุณพูนศักดิ์ ริ้วทอง ดีพร้อมโซลาร์เซลล์บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร พึ่งตน 50คน ส.25 - อ.26 เม.ย.63

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม