ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 31 / 18-19 เม.ย. 63

286 View

ครั้งที่ 31 : คุณยุทธการ มากพันธ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 18-19 เม.ย. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม