ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 30 / 4-5 เม.ย. 63

268 View

ครั้งที่ 30 : ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 4-5 เม.ย. 63 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม