ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 20 / 8 - 9 ก.พ.63

285 View

ครั้งที่ 20 : คุณอดิศักดิ์ เลิศปัญญา ศูนย์ NINE SOLAR POWER จ.สุพรรณบุรี หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 8 - 9 ก.พ.63 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม