ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 27 / 14-15 มี.ค. 63

224 View

ครั้งที่ 27 : คุณวีรชัย อินทราช คุณภาคิน เพชรสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 14-15 มี.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม