ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 26 / 7-8 มี.ค. 63

283 View

ครั้งที่ 26 : จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 7-8 มี.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม