ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 25 / 29กพ - 1มีค 63

327 View

ครั้งที่ 25 : อ.วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 29 ก.พ.-1 มี.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม