ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 24 / 29กพ - 1มีค 63

166 View

ครั้งที่ 24 : ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 29 ก.พ.- 1มี.ค. 62 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม