ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 22 / 22-23 ก.พ. 63

200 View

ครั้งที่ 22 : คุณจิรัฐพล สอนทอง จ.พัทลุง หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 22-23 ก.พ. 63 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม