ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 21 / 15-16 ก.พ. 63

261 View

ครั้งที่ 21 : พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 15-16 ก.พ. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม