ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 19 / 1-2 ก.พ. 63

199 View

ครั้งที่ 19 : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จ.เชียงใหม่ หลักสูตรบูรณาการ วันที่ 1-2 ก.พ. 63 จำนวน 100 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม