ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 18 / 1-2 ก.พ. 63

178 View

ครั้งที่ 18 : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 1-2 ก.พ. 63 จำนวน 25 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม