ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 17 / 25-26 ม.ค. 63

191 View

ครั้งที่ 18 : คุณวีรชัย อินทราช คุณภาคิน เพชรสง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 25-26 ม.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม