ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 16 / 18-19 ม.ค. 63

253 View

ครั้งที่ 16 : คุณสันติสุข วีรพันธุ์ จ.เชียงใหม่ หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 18-19 ม.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม