ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 15 / 18-19 ม.ค. 63

282 View

ครั้งที่ 15 : คุณจิรัฐพล สอนทอง จ.พัทลุง หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 18-19 ม.ค. 63 จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม