ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 14 / 18-19 ม.ค. 63

203 View

ครั้งที่ 14 : คุณพิชาญ ดัดตนรัมย์ (ช่างดำ) จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 18-19 ม.ค. 63 จำนวน 40 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม