ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 13 / 11-12 ม.ค. 63

262 View

ครั้งที่ 13 : จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 11-12 ม.ค. 63 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม