ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 12 / 11-12 ม.ค. 63

213 View

ครั้งที่ 12 : ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรบูรณาการ วันที่ 11-12 ม.ค. 63 จำนวน 30 คนระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม