ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 11 / 21-22 ธ.ค. 62

280 View

ครั้งที่ 11 : คุณโกศล แสงทอง บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม