ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 10 / 21-22 ธ.ค. 62

245 View

ครั้งที่ 10 : คุณประสาท ประเทศรัตน์ จ.แพร่ หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 จำนวน 15 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม