ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 9 / 14-15 ธ.ค. 62

568 View

ครั้งที่ 9 : พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน
[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 9 ตอนที่ 1 [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 9 ตอนที่ 2[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 9 ตอนที่ 3[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 9 ตอนที่ 4[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 9 ตอนที่ 5

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม