ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 8 / 14-15 ธ.ค. 62

231 View

ครั้งที่ 8 : คุณสันติสุข วีรพันธุ์ จ.เชียงใหม่ หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 14-15 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน

 

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม