ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 7 / 7-8 ธ.ค. 62

218 View

ครั้งที่ 8 : คุณพิชาญ ดัดตนรัมย์ (ช่างดำ) จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 7-8 ธ.ค. 62 จำนวน 40 คน

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม