ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 6 / 7-8 ธ.ค. 62

256 View

ครั้งที่ 6 : คุณยุทธการ มากพันธ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 7 ธ.ค.-8 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน


เทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ  ตอนที่ 1เทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ตอนที่ 2เทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ตอนที่ 3เทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ตอนที่ 4

ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม