ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 4 / 16-17 พ.ย. 62

763 View

LIVE การอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 หลักสูตรพึ่งตนเอง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน อ.หันหา จ.ชียนาท
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562


[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 ตอนที่ 1[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 ตอนที่ 2[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 ตอนที่ 3[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 ตอนที่ 4[Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 4 ตอนที่ 5


ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม