ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ครั้งที่ 2/ 26-27 ต.ค. 62

368 View

ครั้งที่ 2 : อ.วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี หลักสูตรปฐมภูมิ วันที่ 26-27 ต.ค. 62 จำนวน 50 คน

เทปบันทึกการอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 2 หลักสูตรพึ่งตนเอง
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาการอบรม2วัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรบ ฟรี
สมัครอบรม