ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

286 View
???? ประกาศเลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "
ทุกพื้นที่ ทุกรอบ ในเดือนมีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( โควิด 19) ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โครงการคนบันดาลไฟภายใต้การการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญ และการป้องกัน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการอบรมคนบันดาลไฟที่จะเกิดขึ้นของเดือนมีนาคม 2563 เป็นไปตามรายละเอียดการอบรมตามศูนย์อบรมดังต่อไปนี้

???? วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อบรมบ้านคลองโร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
????วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อบรมเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
???? วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์อบรมไนน์ โซลาร์ พาวเวอร์ จ.สุพรรณบุรี

โครงการคนบันดาลไฟขอเลื่อนกิจกรรมการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และเมื่อประเมินว่าสามารถจัดกิจกรรมต่อไปได้ ทางทีมงานคนบันดาลไฟจะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป

สำหรับท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อ หรือได้รับการติดต่อแจ้งสิทธิ์ในการอบรมคนบันดาลไฟในศูนย์อบรมดังกล่าวแล้ว
ยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม และ โครงการฯจะแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งทางโทรศัพท์และในแฟนเพจคนบันดาลไฟ

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
286 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP.5 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

พระครูวิมลปัญญาคุณ

ดูรายละเอียด

เชิญชม LIVE สดคุยกับช่างดำ

ศุกร์ที่ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. Facebook คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่11 จ.เพชรบุรี

ดูรายละเอียด