ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

75 View

⚡️ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจม์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการคนบันดาลไฟ
และ ผู้ร่วมทริปกว่า 50 ท่านร่วมทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของพลังงานสะอาดบนพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งเชิญชวนเหล่าผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
75 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

แผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสในนาข้าว โดย กฟผ.

ช่วยลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

ดูรายละเอียด

[มหา'ลัย ไฟจากฟ้า] สำนักช่างดำ เปิดเทอมแล้ว

#มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรออนไลน์ น้ำไหลไฟสว่าง สำนักช่างดำ เปิดเทอม แล้ว ที่ เว็บไซต์ http://khonbandarnfai.com/university และ Facebook Page : คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

สร้างพลังงานกลางผืนป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ดูรายละเอียด