ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

245 View

⚡️ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจม์
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการคนบันดาลไฟ
และ ผู้ร่วมทริปกว่า 50 ท่านร่วมทริปศึกษาดูงานโครงการคนบันดาลไฟ : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของพลังงานสะอาดบนพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งเชิญชวนเหล่าผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
245 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จ.ปทุมธานี วันที่ 26-27 ตุลาคม นี้ จำนวน 54 คน

ศูนย์ฝึกอบรมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ดูรายละเอียด

เมื่อหญิงอินเดียกลายเป็นผู้สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด