ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Solar Educate Trip : หนองตาแต้ม

220 View
⚡️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
Solar Educate Trip : หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน 50 ท่าน ดังนี้

1. พรทิวา เจียงคำ 2 ท่าน
2. ธีรภัทร์ การภักดี 2 ท่าน
3. ณัฐปภัสร์ ประกายบุษรา 1 ท่าน
4. ชาญณรงค์ เปรมกมล 1 ท่าน
5. ร.อ.ชุมพล ตุลาพันธุ์ 2 ท่าน
6. ธนากร ดีกระจ่างเพชร 2 ท่าน
7. อุทัย ชัยรัตน์ 1 ท่าน
8. ศักดา เชาว์สกู 2 ท่าน
9. กษิเดชบุญ นาคบุตร 2 ท่าน
10. ว่าที่ ร้อยตรี พจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติ 1 ท่าน
11. จิรัฐพล สอนทอง 2 ท่าน
12. วีรชัย ซื่อตรง 2 ท่าน
13. บรรหาร บุญยัษเฐียร 2 ท่าน
14. ไตรรงค์ สาดแว 2 ท่าน
15. สำราญ เขนย 2 ท่าน
16. ปัญญา ชูแก้ว 2 ท่าน
17. สาโรจ แพงคำ 2 ท่าน
18. ณภัทร รุ่งเดชวราวิช 2 ท่าน
19. จ.อ.บัณฑิต ศรีเศรษฐา 2 ท่าย
20. มณี ตรีอินทอง 2 ท่าน
21. สถาบัน พลเสน 2 ท่าน
22. ปราโมทย์ เจียมจำนงค์ 2 ท่าน
23. อังคณา ขาวเผือก2 ท่าน
24. สญชัย แก้วคำจันทร์ 2 ท่าน
25. บันเทิง โสวรรณะ 2 ท่าน
26. พนม อภัยพิม 2 ท่าน
27. สุรเดช เมฆอากาศ 2 ท่าน

ทางโครงการคนบันดาลไฟจะติดต่อไปเพื่อยืนยันสิทธิ์และจำนวนผู้เข้าร่วมกับท่าน

ประสานงาน : 081-458-6081 นรา

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenerg
220 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด

“Solar Power” อินเดียต้นทุนต่ำสุดในโลก

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด