ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

351 View
???? ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่ คลิกลิงก์
https://forms.gle/Y8E4qZ2SCr4VG1SU6

ข่าวดีสำหรับท่านที่อยากร่วมอบรมคนบันดาลไฟและพลาดในการสมัครรอบที่แล้ว กับการเปิดอบรมคนบันดาลไฟ หลักสูตรปฐมภูมิ ณ ศาลาหมู่บ้านคลองโร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 วัน 1 คืน #รับเพิ่มเติมจำนวน50ท่าน

โครงการคนบันดาลไฟขอความร่วมมือทุกท่านอ่านเงื่อนไขและกติกาการอบรมอย่างละเอียด และถ้าพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนบันดาลไฟกดสมัครจากลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ

#เงื่อนไขการสมัครอบรมคนบันดาลไฟ
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร

1.การสมัครเข้าอบรมต้องกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุลจริง และหมายเลขบัตรประชาชน และช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวมถึงการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับโครงการ ไม่สามารถสมัครโดยใช้ชื่อแทนกันได้ รวมถึงเมื่อไม่สามารถมาอบรมได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมให้ท่านอื่นได้

2.สงวนสิทธิ์การได้รับการอบรม 1 ท่าน ต่อ 1 พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การได้ความรู้ได้ถึงสิทธิ์ท่านอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้อบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 2 วัน ไม่สามารถอยู่เพียงแค่วันใดวันหนึ่งของการอบรม

3.โครงการขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม ดูแลอาหาร ที่พักให้กับผู้อบรมที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น ไม่รวมถึง และสามารถพาครอบครัวรวมถึงผู้ติดตามเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย

4.หากเจ้าหน้าที่โครงการไม่สามารถติดต่อผู้สมัครอบรมได้ตามเวลาที่กำหนด และผู้สมัครไม่ติดต่อกลับหรือไม่ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX ข้อความ แฟนเพจคนบันดาลไฟ 

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
351 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูรายละเอียด

บรรยากาศงานอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด

เมื่อหญิงอินเดียกลายเป็นผู้สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง

คนบันดาลไฟ ในต่างแดน

ดูรายละเอียด