ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ จ. ชัยนาท

484 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ. ชัยนาท  วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์
1.นายกฤษณะ สิงห์สังข์
2.นางสาวกัญวสุ จันฟัก
3.นางกันตา ชูชาติ
4.นายกันติทัต เชียงการ
5.นายกำธร วัมนกุล
6.นายจรัญ เจียมทอง
7.นายชัยวัฒน์ แก่นจรรยา
8.นายชัยอนันต์ ใบศรี
9.นายณัฐวิศิษฐ์ เหรียญหยก
10.นางณิชชา กิตติธรธำรงกุล
11.นางสาวดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี
12.นายดาว พิรุนสุนทร
13.นายเดชา จันทร์หอม
14.นายทวี เหมไพบูลย์
15.นายธนวัฒน์ ไทยภัทรพงศ์
16.นางธัญรดี ห้อยระย้า
17.นายธันวา สิทธิแพทย์
18.นายธัมมภัทร พูลพันธ์
19.นายนทินันต์ ฉัตรเฉลิม
20.นายนนท์พินิจ พิมเทพา
21.นายนิวัฒน์ สพลาภ
22.นายประพัทธ์ ห้อยระย้า
23.นายปรัชญา ดวงเดียว
24.นายปรีชา แสงไข่
25.นางปรียดา จันฟัก
26.นางสาวปาณิสรา อัจฉยะสวัสดิ์
27.นางสาวปารณีย์ แก่นนา
28.นายพงศกร ปลากัดทอง
29.นางสาวแพรวพิมพ์ จันทร์จำรัส
30.นายไพบูลย์ มงคลศุภวาร
31.นางสาวภัทรวรรณ พันสด
32.นายภานุพงศ์ จิตรเอื้อตระกูล
33.นายมนตรี ใจดี
34.นายมโน ทองบุญ
35.นายมานพน้อย เจริญพจน์
36.นางสาวรัศมี เรืองฤทธิ์
37.นายวิชาญ มีสำลี
38.นายวิชาญ ลิ้มศักดิ์ศรี
39.นายวิทยา ทวีภากุล
40.นายวิทวัส ฟักน่วม
41.นายวินัย เล็กเมือง
42.นายวิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์
43.นายสมบัติ มุขแจ้ง
44.นายสุขเกษม รัชนีกร
45.นางสาวสุขสวัสดิ์ ปรียาโชติ
46.นายสุชิน ไพรวรรณ์
47.นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
48.นายสุพจน์ รัตนะมงคลกุล
49.นางสาวสุวพร สุภะชุณหะ
50.นายองอาจ เชี่ยวการ
484 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ใช้เงินไม่กี่พันบาท ต่อแดดมาติดไฟใช้เอง

พัดลม โทรทัศน์ ชาร์จโทรศัพท์ หุงข้าว ได้หมด

ดูรายละเอียด

เช็คชื่อได้แล้ว อบรมคนบันดาลไฟ กับช่างดำ

2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ จังหวัดบุรีรัมย์

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด