ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชมชมคลิปความรู้และภาพประทับใจ

164 View
ย้อนชมคลิปความรู้และภาพประทับใจจากงานอบรมที่อุบลราชธานี
งานอบรมคนบันดาลไฟ โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี หลักสูตรพึ่งตน เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา
ซึ่งผ่านไปด้วยความอบอุ่นทั้งความรู้และความประทับใจ
คลิกชมได้เลย >>
 
#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
164 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ จ.บุรีรัมย์

ดูรายละเอียด

เชิญคลิกชม โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง

เทปรายการคนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

ต่อยอดแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกำไร

[Promote] ตอน เอก ยุทธการ ผู้บริหารต้นทุน ด้วยพลังงานบนหลังคา

ดูรายละเอียด