ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชมชมคลิปความรู้และภาพประทับใจ

58 View
ย้อนชมคลิปความรู้และภาพประทับใจจากงานอบรมที่อุบลราชธานี
งานอบรมคนบันดาลไฟ โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี หลักสูตรพึ่งตน เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา
ซึ่งผ่านไปด้วยความอบอุ่นทั้งความรู้และความประทับใจ
คลิกชมได้เลย >>
 
#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
58 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

โรงพยาบาลบันดาลไฟ

เมื่อหลังคาโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด

เชิญชมต้นแบบประเทศพลังงานสะอาด เยอรมนี

คนบันดาลไฟ ต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่8

โรงเรียนศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี

ดูรายละเอียด