ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

322 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยบ้านตองตึง อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณประสาท ประเทศรัตน์

1.
นายกฤษฏิ์ แก้วสมนึก
2. นายกิตติพงษ์ ปันเบี้ยว
3. นายดาวทอง คำสุข
4. นายนพดล ปิจดี
5. นางสาวนิรมล นะซอ
6. นายบุญธรรม คล้ายหนู
7. นายพะจอลอ ทวีทรัพย์บุญญา
8. นายภูดิท เชียงวงค์
9. นายยงยศ เหลืองวงศ์วาน
10. นายยุทธนา โพธิ์ทองคำ
11. นายยุทธศักดิ์ กาศเกษม
12. นายวิโรจน์ ครุฑศิรินันท์
13. นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง
14. นายสุรศักดิ์ สร้อยสาย
15. นายเสมียน แดงทุ่ง
322 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ทริปหนองตาแต้ม

หมู่บ้านบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

เคนยาเจ๋ง เปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มด้วยโซลาร์เซลล์

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด