ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

448 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยบ้านตองตึง อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณประสาท ประเทศรัตน์

1.
นายกฤษฏิ์ แก้วสมนึก
2. นายกิตติพงษ์ ปันเบี้ยว
3. นายดาวทอง คำสุข
4. นายนพดล ปิจดี
5. นางสาวนิรมล นะซอ
6. นายบุญธรรม คล้ายหนู
7. นายพะจอลอ ทวีทรัพย์บุญญา
8. นายภูดิท เชียงวงค์
9. นายยงยศ เหลืองวงศ์วาน
10. นายยุทธนา โพธิ์ทองคำ
11. นายยุทธศักดิ์ กาศเกษม
12. นายวิโรจน์ ครุฑศิรินันท์
13. นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง
14. นายสุรศักดิ์ สร้อยสาย
15. นายเสมียน แดงทุ่ง
448 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เมืองหลวงแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน

คนบันดาลไฟที่ฟิลิปปินส์

ดูรายละเอียด

พลังงานท่ามกลางภัยพิบัติ

ตัวอย่างรายการ คนบันดาลไฟ ตอน โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น. ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลบันดาลไฟ

เมื่อหลังคาโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด