ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

191 View
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยบ้านตองตึง อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 โดยวิทยากร คุณประสาท ประเทศรัตน์

1.
นายกฤษฏิ์ แก้วสมนึก
2. นายกิตติพงษ์ ปันเบี้ยว
3. นายดาวทอง คำสุข
4. นายนพดล ปิจดี
5. นางสาวนิรมล นะซอ
6. นายบุญธรรม คล้ายหนู
7. นายพะจอลอ ทวีทรัพย์บุญญา
8. นายภูดิท เชียงวงค์
9. นายยงยศ เหลืองวงศ์วาน
10. นายยุทธนา โพธิ์ทองคำ
11. นายยุทธศักดิ์ กาศเกษม
12. นายวิโรจน์ ครุฑศิรินันท์
13. นายสุพรรณ อู่ศรีเมือง
14. นายสุรศักดิ์ สร้อยสาย
15. นายเสมียน แดงทุ่ง
191 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ ณ บ้านช่วยอารีย์

บ้านช่วยอารีย์ อ.จุฬาภรณ์ จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร ดร.สมพร ช่วยอารีย์

ดูรายละเอียด

เชิญชม LIVE Special : คุณสันติสุข วีรพันธุ์

คนบันดาลไฟLIVE

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด