ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เมื่อหญิงอินเดียกลายเป็นผู้สร้างพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง

301 View
“พลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง”

ในรัฐราชาสถาน ของอินเดีย Solar Sahelies หรือ ‘เพื่อนโซลาร์’ ริเริ่มโดย Ajaita Shah ผู้นำองค์กรด้านการ สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผู้หญิง ซึ่งกลุ่มเพื่อนโซล่าร์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ Ajaita เรียกว่า ตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง

และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทัศนคติและความตระหนักรู้ให้แก่ผู้หญิงและครอบครัวของเธอในชุมชน ในหลายเมืองของรัฐให้หันมาพึ่พาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้พลังงานมาจากโซลาร์เซลล์ และเพราะกลุ่มเพื่อนโซลาร์นี่เอง ที่ทำให้หลายชุมชนนอกเครือข่ายได้มีไฟฟ้าใช้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

ที่มา https://www.bbc.com/news/business-43837484

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy
301 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

สร้างพลังงานกลางผืนป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด