ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

เชิญชม "ป่าเต็งโมเด็ล"

367 View


ชุมชนป่าเด็ง อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกฎหมายควบคุม ห้ามไม่ให้มี สาธารณูปโภคทุกชนิด โดยเฉพาะไฟฟ้าที่ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ได้ ในอดีตแสงสว่าง จึงมีเพียงตะเกียง และแสงเทียน แต่ปัจจุบัน ชีวิตของชาวบ้านป่าเด็งกลับสว่างไสว และสะดวกสบายไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆ
.
พวกเขา หันมาพึ่งพาพลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานสะอาด ที่มีความมั่นคง และดีต่อสิ่งแวดล้อมจากการรวมกลุ่มกันในนาม ‘เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ’ พัฒนาความรู้นำพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดใกล้ตัวมาใช้ พลิกฟื้นชีวิตให้ชาวบ้านเข้าถึงสิทธิความสุขขั้นพื้นฐาน จนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบในนาม "ป่าเด็งโมเดล" 
.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน โกศล แสงทอง สร้างสุขด้วยพลังงานสะอาด ที่ป่าเด็ง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น.
ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

367 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

หนองตาแต้ม หมู่บ้านบันดาลไฟ

กกพ. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียด

เคนยาเจ๋ง เปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำดื่มด้วยโซลาร์เซลล์

คนบันดาลไฟต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP.5 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

พระครูวิมลปัญญาคุณ

ดูรายละเอียด