ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์

1,476 View

กระจ่างเลย!!! ทุกปัญหาของโซลาร์เซลล์


สงสัยเรื่องอะไร? งงตรงจุดไหน? หาคำตอบได้ฟรีที่นี่
มหา'ลัยไฟจากฟ้า “วิชาโซลาร์ศาสตร์” สำนักช่วยอารีย์

ดำเนินการสอนโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไขทุกข้อข้องใจ ได้หลักการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้
เปิดเรียนออนไลน์พร้อมกัน ได้เลยตอนนี้ ที่ มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรโซลาร์ศาสตร์

http://khonbandarnfai.com/university/KBD191000053

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

1,476 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ภาพกิจกรรมอบรมคนบันดาลไฟ ณ กระท่อมดินกินแดดนาช่างดำ

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

ครั้งที่ 10 จ.แพร่

ดูรายละเอียด

รถพลังไฟจากฟ้าของ Hyundai ใกล้วางขายแล้ว

ความรุ้บันดาลไฟ

ดูรายละเอียด