ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ จ.บุรีรัมย์

429 View

???? #แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ
จาก พระอาจารย์นันท์ วัดป่าลานหินตัด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
รอบที่ 1 วันที่ 9-10 พ.ย.62
รอบที่ 2 วันที่ 8-9 ก.พ. 63

#เปลี่ยนเป็น
คุณพูนศักดิ์ ริ้วทอง ดีพร้อมโซลาร์เซลล์ บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
รอบที่ 1 วันที่ 22-23 ก.พ. 63
รอบที่ 2 วันที่ 25-26 เม.ย. 63

???? ขออภัยในความเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาอบรม สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้วันที่ 9-10 พฤศจิกายนเดิมและ 8-9 กุมภาพันธ์ปีหน้า ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งการเลื่อนวันและสถานที่อบรมนะ ส่วนท่านที่ถามว่ายังสามารถสมัครได้ไหมสำหรับพื้นที่ใหม่ ถ้ามีผู้อบรมสละสิทธิ์และมีที่นั่งว่างเมื่อไหร่ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบนะครับ คอยติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเพจคนบันดาลไฟ

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #renewableenergy

429 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

ภารกิจพิชิตตะวัน

เริ่ม 8 มีนาคมนี้

ดูรายละเอียด

รายการ [คนบันดาลไฟ] เริ่ม อาทิตย์ 6 ตุลาคมนี้ บ่ายโมงครึ่ง ไทยรัฐทีวี

แรงบันดาลใจจากบุคคล และสถานที่ต้นแบบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เป็นผู้นำ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความเป็นจริง ของวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ต้นแบบในการเข้าถึงพลังงานสะอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และวิกฤติฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ จ. ชัยนาท

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ. ชัยนาท วันที่ 11-12 ม.ค. 63 โดยวิทยากร จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์

ดูรายละเอียด