ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP.5 โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ

306 View


ตามติดพระครูวิมลปัญญาคุณ ไปบันดาลไฟจากแสงอาทิตย์ให้กับชาวบ้าน ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี และตามไปดูการเตรียมความพร้อมรับมือ กับภัยพิบัติ ของเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์ฉุกเฉินเพื่อการสื่อสารให้กับชุมชน เพื่อรับมือกับอุทกภัย และวาตภัยที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ ปี

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่ www.khonbandarnfai.com
และ Facebook Page
https://www.facebook.com/khonbandarnfai
306 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

บรรยากาศงานอบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาอบรมคนบันดาลไฟ จ.บุรีรัมย์

ดูรายละเอียด

โรงพยาบาลบันดาลไฟ

เมื่อหลังคาโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด