ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

พลังงานท่ามกลางภัยพิบัติ

445 View


ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ แต่พอเกิดขึ้นมาทีก็สร้างความเสียหายให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก และพร้อมตัดขาดหมู่บ้านนั้นจากโลกภายนอกอย่างทันที เราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านความอยู่รอด และการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ
.
พระครูวิมลปัญญาคุณ จึงจัดทำชุดกู้ภัยโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับชาวบ้าน จ.อุบลราชธานี ที่ประสบปัญหาครั้งใหญ่จากอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ดำรงค์ชีวิต
.
ไปดูการติดตั้งระบบไฟโซลาร์เซลล์ฉุกเฉินของเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับปัญหาการติดต่อสื่อสารในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
.
ติดตามได้ในรายการคนบันดาลไฟ ตอน โซลาร์เซลล์ กับพลังงานสำรองยามภัยพิบัติ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-14.00 น.
ทางช่อง ไทยรัฐ TV HD ช่อง 32

445 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

โรงพยาบาลบันดาลไฟ

เมื่อหลังคาโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมคนบันดาลไฟ

จังหวัดชัยนาท วันที่ 16-17 พ.ย. 62

ดูรายละเอียด

กกพ. ร่วมทริป เกาะลันตา เกาะพลังแดด

พื้นที่พลังงานสะอาดต้นแบบโซลาร์เซลล์

ดูรายละเอียด