ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP4 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่

345 View

จากจุดเริ่มต้นที่นักคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมก่อตั้งเครือข่าย โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี จึงเกิดแนวคิดเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน และการเริ่มต้นทดลองติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จนถูกพัฒนาไปสู่ “มหา’ลัยเคลื่อนที่” ที่สร้างกลไกการพึ่งตนเองผ่าน โมเดล 1 เรือน 5 โรง ให้กับชุมชนทั่วภาคใต้

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่ www.khonbandarnfai.com
และ Facebook Page
https://www.facebook.com/khonbandarnfai
345 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

[มหา'ลัย ไฟจากฟ้า] สำนักช่างดำ เปิดเทอมแล้ว

#มหาลัยไฟจากฟ้า หลักสูตรออนไลน์ น้ำไหลไฟสว่าง สำนักช่างดำ เปิดเทอม แล้ว ที่ เว็บไซต์ http://khonbandarnfai.com/university และ Facebook Page : คนบันดาลไฟ

ดูรายละเอียด

เลื่อนกิจกรรม "อบรมคนบันดาลไฟ "

ดูรายละเอียด

เปิดอบรมเพิ่มที่สุราษฎร์ธานี

รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด

ดูรายละเอียด