ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมย้อนหลัง คนบันดาลไฟ EP4 ดร.สมพร ช่วยอารีย์ กับ มหา’ลัยเคลื่อนที่

395 View

จากจุดเริ่มต้นที่นักคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมก่อตั้งเครือข่าย โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี จึงเกิดแนวคิดเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงาน และการเริ่มต้นทดลองติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จนถูกพัฒนาไปสู่ “มหา’ลัยเคลื่อนที่” ที่สร้างกลไกการพึ่งตนเองผ่าน โมเดล 1 เรือน 5 โรง ให้กับชุมชนทั่วภาคใต้

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง
#พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่ www.khonbandarnfai.com
และ Facebook Page
https://www.facebook.com/khonbandarnfai
395 View

แนะนำโดยคนบันดาลไฟ

เรียนไฟจากฟ้าฟรี กับ สำนักศรีแสงธรรม

มหา'ลัยไฟจากฟ้า

ดูรายละเอียด

เปิดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล

คนบันดาลไฟ AWARDS

ดูรายละเอียด

โซลาร์ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูรายละเอียด