ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมเทป [LIVE] อบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 2

1,517 View

การอบรมคนบันดาลไฟครั้งที่ 2 หลักสูตรพึ่งตนเอง
ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
ทฤษฎีบันดาลไฟ
- ประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ การออกแบบเพื่อการพึ่งตนเอง
- ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น และความปลอดภัยในการทำงาน)

ติดตามข้อมูลข่าวสารและร่วมมือกันสร้าง #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้ที่
www.khonbandarnfai.com
และ Facebook Page https://www.facebook.com/khonbandarnfai
แสดงเพิ่มเติม
 
 

ตอนที่ 1
- ประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ การออกแบบเพื่อการพึ่งตนเอง
- ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น และความปลอดภัยในการทำงาน)ตอนที่ 2
- การคำนวนหาค่าเหมาะสมการผลิตกำลังไฟของโซลาร์เซลล์  เพื่อนำไปใช้กับครัวเรือน
- การสร้างรายได้/ลดรายจ่ายจากการใช้โซลาร์เซลล์ตอนที่ 3
- การประยุกต์ใช้งานระบบ IOT (Internet of thing) กับโซลาร์เซลล์ เพื่อการเกษตร
- แนวคิดการประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์
- หลักการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไม่ต้องง้อไฟฟ้าขอให้มีแบตเตอร์รี่ตอนที่ 4 ฐานการเรียนรู้
- ฐานที่ 1 การประกอบชุดโซลาร์เซลล์เพื่อการเรียนรู้
- ฐานที่ 2 การ Roboot แบตเตอร์รี่ นำแบตเตอร์รี่เก่าที่ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้เหมือนใหม่
- ฐานที่ 3 ระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์, ระบบควบคุมระบบโซลาร์เซลล์ด้วยระบบ IOT (Internet of thing)
- ฐานที่ 4 การติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด
- ฐานที่ 5 การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ Off Grid