ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ชมเทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1

648 View

ชมเทป [Live] อบรมคนบันดาลไฟ ครั้งที่ 1 หลักสูตรเถ้าแก่ใหญ่ SOLAR CELL
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5-6 ตุลาคม 2562


ตอนที่ 1 : https://youtu.be/9zdYzlL_Orw
ตอนที่ 2 : https://youtu.be/Rbj5UdMKGiI
ตอนที่ 3 : https://youtu.be/fl-qBhTf8cw
ตอนที่ 4 : https://youtu.be/wX-A_R4LbAc
ตอนที่ 5 : https://youtu.be/9JSEre5iDyU
ตอนที่ 6 : https://youtu.be/xuch_wb4oVI
ตอนที่ 7 : https://youtu.be/FYnQKO1hOlQ
ตอนที่ 8 : https://youtu.be/d2HbF6JHtDo
ตอนที่ 9 : https://youtu.be/yrixJJax1HU
ตอนที่ 10 : https://youtu.be/lbpkv1wlewY
ตอนที่ 11 : https://youtu.be/qL3oHGM04JY
ตอนที่ 12 : https://youtu.be/Bjslmo26O6I