ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ทีมวิทยากรนครศรีธรรมราช

485 View

อ.ธาตรี นิชานนท์ / อ.ถาวร พืชพันธ์ / อ.พยูร ศรีพร /อ.พยงค์ เชตวรรณ์  ทีมคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตร : หลักสูตรปฐมภูมิ
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน 
วันที่ 1-2 ก.พ. 63