ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ทีมวิทยากรเชียงใหม่

433 View

ทีมวิทยากร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาเด่นๆ : นโยบายกฎหมายและการส่งเสริมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ / การรับเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /  ภาพรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยี, หลักการทำงานของ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกใช้งาน / และอื่นๆ
 

1. คุณพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่)
2. ดร.ทิตติ ศักดิ์ศรชัย หัวหน้าแผนกส่งเสริมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
3. รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. คุณยศดนัย หมวดอินทร์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด หางดงวิศวกรรม และอดีตวิศวกรสถาบัน

หลักสูตร : หลักสูตรบูรณาการ
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
วันที่ 5-6 ต.ค.62 จำนวน 100 คน
วันที่ 1-2 ก.พ. 63 จำนวน 100 คน