ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

โกศล แสงทอง

510 View

ผู้ก่อตั้งเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ที่สามารถขับเคลื่อนให้ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ให้มีไฟฟ้าใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์และมีก๊าซหุงต้มจากขยะชีวภาพมากว่า 10 ปี

บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
หลักสูตร : หลักสูตรพึ่งตน
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน
วันที่ 21-22 ธ.ค. 62 จำนวน 50 คน
วันที่ 21-22 มี.ค. 63 จำนวน 50 คน