ลงทะเบียนอบรมคนบันดาลไฟ

ผู้สมัครเต็มแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ

ดร สมพร ช่วยอารีย์

529 View

ดอกเตอร์หนุ่มจากแดนใต้ ผู้สนใจศึกษาและลงมือติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้ภายในครัวเรือนได้อย่างเต็มระบบ เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายคนกินแดดแห่งชาติไทย ให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการจัดการพลังงานระดับครัวเรือน  ได้สร้างบทเรียนโซลาร์เซลล์บนการใช้งานจริงที่ นอกเหนือจากตำราและทฤษฎี เช่น บทเรียนเกี่ยวกับ ปั๊มน้ำ / แผงโซลาร์เซลล์เคลื่อนที่ไปกับรถ / การขยายผลปรับใช้โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีบริบท แตกต่างกัน โดยนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล


ดร สมพร และทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
หลักสูตร : บูรณาการ / พึ่งตน
ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

หลักสูตรบูรณาการ วันที่ 11-12 ม.ค. 63 จำนวน 30 คน
หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 29 ก.พ.- 1มี.ค. 63 จำนวน 30 คน
หลักสูตรพึ่งตน วันที่ 4-5 เม.ย. 63 จำนวน 30 คน

[Solar-Trick] เกร็ดความรู้เล็กๆ จาก ดร. สมพร ช่วยอารีย์ | คนบันดาลไฟ